Fasady

Lekkie ściany osłonowe doskonale sprawdzają się jako okładziny dużych budynków biurowych i przemysłowych, jak również w przypadku mniejszych konstrukcji jako przeszklenia klatek schodowych i głównych wejść.

 

Ściany całoszklane

Ściany całoszklane są odpowiedzią dla najbardziej wymagających klientów, którym zależy na stworzeniu pionowych przeszkleń bez widocznych profili konstrukcji nośnej.

 

Okna i drzwi

Okna i drzwi są ważnym elementem naszej codzienności. Oferowane przez nas produkty odpowiadają na wszystkie potrzeby nowoczesnego i energo- oszczędnego budownictwa.

 

Systemy PPOŻ

Systemy oddymiające i PPOŻ dostępne w naszej ofercie pozwalają na wykonanie różnorodnych elementów zabudowy odpowiedzialnych za organizację stref pożarowych oraz gwarantują odpowiednią ewakuację.

Aktualności

25-29.07.2016 – biuro nieczynne

Uwaga: ze względu na Światowe Dni Młodzieży w dniach 25-29.07.2016 biuro będzie nieczynne. 

Read moreWięcej


 

Facades

Light-weight curtain walls fit perfectly as cladding for large office and industrial buildings but also in case of smaller structures, as glazing of staircases and main entrances.

 

Fully-glazed walls

Fully-glazed walls are the answer for the most demanding clients, which want to create vertical glazings without the visible load bearing profiles.

 

Windows & doors

Windows and doors are important elements of our everyday life. Products offered by our company respond to all needs of modern and energy-efficient construction industry.

 

Fire protection

The fire protection solutions offered by our company allow for creation of the fire protection zones in the buildings and relevant evacuation of people in case of the danger.

Latest News

Lamus Teatralny (Kraków)

W najbliższym czasie firma DAFAS będzie prowadziła prace w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja – Remont i przebudowa budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie […]” (tzw. Lamus Teatralny) Roboty wchodzące w skład zamówienia obejmować będą dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej (stolarka drewniana, stalowa oraz aluminiowa).

Read moreWięcej